top of page

 ייעוץ הנקה אונליין

זקוקה ליועצת הנקה ולא מצאת באזור מגורייך?

נמצאת בחו"ל ורוצה ייעוץ הנקה בשפה העברית?

 

מוזמנת ליעוץ הנקה אונליין בנושאים המאפשרים ייעוץ אונליין:
 

  • טיפול בגודש

  • שביתת הנקה

  • חזרה לעבודה והמשך ההנקה

  • תינוק שלא לוקח בקבוק 

  • התחלת מוצקים

  • גמילה מהנקה

 
ניפגש אונליין בשיחת וידאו או שיחה טלפונית, נשוחח על המצב הקיים ומה היית רוצה להשיג מהייעוץ, אשאל אותך שאלות ואבקש לראות הנקה או שאיבה, בהתאם לנושא הייעוץ, אני מקשיבה לך ולומדת להכיר אותך ואת תינוקך ואת האתגר שאתם חווים או השלב החדש שאליו אתם צועדים.

תקבלי תכנית והמלצות כתובות המתאימות לכם אישית ובראייה הוליסטית ושלמה של הצרכים והמצב.

אנחנו ממשיכות להיות בקשר טלפוני בימים שלאחר המפגש.


אורך המפגש שעה-שעה וחצי

bottom of page