top of page

מפגש הכנה להנקה

320 ש"ח

90 דקות

Book Now

About

מפגש הכנה להנקה

להגיע מוכנה לימים הראשונים להנקה זה משמעותי לביסוס ולהמשך שלה

מפגש אישי, מפורט ומעשיר, הנותן לך כלים וידע לעבור בהצלחה את אתגרי הימים הראשונים לאחר הלידה וזאת בהתאמה לאופן בו את רואה את ההנקה של תינוקך.

לאחר המפגש והלידה אהיה זמינה עבורך טלפונית לשאלות שעולות בהקשר להנקה הראשונית

אפשר ורצוי להגיע בליווי בן.ת הזוג או כל דמות אחרת שתתמוך בך בתקופה שלאחר הלידה

מומלץ להגיע בהריון בשבועות 34-36


bottom of page