top of page

מדיניות ביטולים

החזרת מוצרים -                       
אנא בדקי את תכולת המשלוח עם קבלתו וערכי השוואה מול ההזמנה והקבלה שצורפה לחבילה.

במקרה וגילית אי התאמה של המוצרים בבדיקה או במקרה של חוסר שביעות רצון מצדך לעניין המוצרים המסופקים, אנא הודיעי על כך, למוקד התמיכה שלנו בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד התמיכה יתאם אתך את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי שלך, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 

תוכלי למסור הודעת ביטול עסקה באחת מן הדרכים הבאות: הודעת מייל לכתובת dorin.elad@gmail.com או לשלוח הודעה למספר המדריכה בוואטסאפ.

בהודעת הביטול אנא פרטי את שמך המלא כפי שמופיע בהזמנה, מספר זהות שלך וטלפון ליצירת קשר אתך, וכן פירוט רב ככל האפשר של פרטי העסקה.

במקרה שאת אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, עומדת לפניך הזכות לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר תוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגה לבינך, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, לנציגה עומדת הזכות לדרוש ממך להציג לפניה תעודה המוכיחה שאת אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין.

ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה במוצר, איחור במועד האספקה ביחס למועד המוסכם או הפרה של תנאי מתנאי העסקה - 
במקרה כזה, המדריכה תחזיר ללקוחה, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק של מחיר העסקה שכבר שולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור ללקוחה העתק של הודעת ביטול החיוב, מבלי לגבות מן הלקוחה סכום כלשהו, למעט הסכומים הבאים אותם לחברה זכות לגבות: דמי טיפול בגובה של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהם.      

 

עלויות ההחזרה אלינו והמשלוח מאתנו חזרה חלות על הלקוחה, לבחירתך:    
משלוח בדואר רשום/ בוקסאיט 22 ש״ח, לכתובת החברה: דורין אלעד מדריכת הנקה, בית קשת 152700. יש לצרף פתק שכתוב עליו שם מלא, טלפון, כתובת וסיבת ההחלפה (לייעוץ והתאמה, ניתן ליצור קשר בטלפון החברה).                       


שימי לב, ניתן להחזיר מוצרים שלא כובסו ולא נעשה בהם שימוש, שהינם שלמים וללא כל נזק או פגם ובאריזתם המקורית.

על פי הנחיות משרד הבריאות לא ניתן לבטל עסקה צרכנית של הלבשה תחתונה, אנא בצעי את הבדיקות והמדידות לפני הרכישה.

ביטול הזמנה בתהליך - כל עוד ההזמנה טרם נשלחה  ללקוחה, הלקוחה תהיה רשאית לבטלה ע"י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת dorin.elad@gmail.com או בשיחה טלפונית לשירות הלקוחות או בהתכתבות בוואטסאפ.    
במידה והחבילה הועברה לחברת השליחים והלקוחה מעוניינת לבטל, עלות השילוח לא תחשב בזיכוי.

ביטול הזמנה על-ידי המדריכה - המדריכה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, הזמנה של לקוחה, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוחה או בטרם התקבלה על-ידה.

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוחה באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוחה אותה מסרה בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג האתר. המדריכה לא תחייב את הלקוחה עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויבה הלקוחה עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילמה הלקוחה עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין כאמור תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה אשר יישם את הדין הישראלי.

 

בטיחות האתר  - אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו; שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט לעיל.

 

bottom of page